ICTU

Project: Basis Registratie Personen (BRP) – centraal systeem van gemeentelijke basisadministraties
Basis Registratie Personen is een landelijk project met meerdere teams dat alle losse gemeentelijke basisadministraties moet samenvoegen tot één centraal systeem. Het is een complex project met veel verschillende modules, voor o.a. het bijhouden, bevragen en leveren van informatie. Alle inkomende vragen moeten bovendien worden getest op consistentie, structuur en vele bedrijfsregels, om al dan niet te kunnen worden opgeslagen in de database.
Naast de consistentie, kwaliteit van data en historische gegevens zijn de beschikbaarheid en performance, gezien de enorme hoeveelheid data, een flinke uitdaging. SDB Java werkte volop mee aan de realisatie en ontwierp, ontwikkelde en testte o.a. de bedrijfsregels, de bijhouding en de bevraging van de servers. Een ART framework, gebaseerd op SOAPUI, werd door SDB ingericht om met minimaal onderhoud de servers automatisch en volledig kunnen testen.

 

Taal/Tools: Java 6.x, JPA, Hibernate, JSON, JMS, WSDL, XML, Postgres SQL,  SOAPUI, Continuous Integration,  Maven2, Jenkins.

 

Prijswinnend project: Landelijk Register Kinderopvang
In de Wet Kinderopvang is een Landelijk Register (LR) opgenomen. Dit register bevat alle kindercentra en gastouderbureaus. De Belastingdienst gebruikt het register om te bepalen en te controleren of ouders recht hebben op een toeslag voor kinderopvang. De GGD en gemeenten gebruiken dit register om organisaties voor kinderopvang te controleren en te handhaven.

In samenwerking met de klant ontwikkelde SDB Java de applicatie, met de benodigde koppelingen naar diverse organisaties, gelaagd gebouwd volgens de j2EE architectuur en gebruikmakend van EJB , JSF en JPA. Het project heeft een prijs gewonnen voor het beste overheidsproject.

Taal/Tools: Java, JEE, EJB 3.0, JPA, JSF 2.x, JMS, WSDL, XML, XSLT, Glassfish, maven2, (X)HTML, CSS, javascript, Open EJB, Hudson, Open SSO, Netbeans, Oracle 11, SOA/SOAP, jMeter, Continuous Integration.

 

Project: Registratie Niet Ingezetene (RNI)
SDB participeert in het ICTU project voor de ontwikkeling van het landelijk centraal systeem Registratie Niet Ingezetene (RNI) dat door de overheid gebruikt wordt om
buitenlanders die tijdelijk in Nederland verblijven, of Nederlanders die geëmigreerd zijn, te registreren. Bij inschrijving van een persoon wordt het persoonsdocument gevalideerd op echtheid (IR, UV, bio metrisch). Daarnaast biedt de applicatie vele interactiemogelijkheden met gemeentes en andere instanties zoals De Belastingdienst en het UWV.

 

Taal/Tools: Java 5,6,7, JPA, Json, JMS, WSDL, XML, Postgres SQL,  SOAPUI, clustered JBoss 5.2, 6.4, Tomcat, Spring, MVC, JSF, Hibernate, Webservices, Auditing, Logging, SPG, Jasper report, Freemarker
Seam Continuous Delivery,  Maven, Jenkins, Docker, Jira, Lime Survey. Aansturen locale hardware (scanner, handtekening scanner, printer, id scanner).

 

Projecten: InspectieViews – verbetering en versterking handhaving milieuwet- en regelgeving
Het Programma informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) moet ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling tussen de verschillende inspectiediensten verbetert om zo de milieuhandhaving efficiënter te maken. Diverse domeinen, zoals Bedrijven, Milieu en Binnenvaart, kunnen nu o.a. gegevens opvragen over één inspectieobject. Dit levert een virtueel dossier op met daarin de inspectieresultaten van één bedrijf, afkomstig van alle aangesloten inspectiediensten.

SDB Java werkt mee aan het ontwikkelen en testen van deze applicatie, die gegevens verzamelt van verschillende inspectiediensten en die ze vervolgens weer in uniform formaat aanbiedt. Door koppelingen te maken met de back-end systemen voor ieder van de aangesloten inspectiediensten kan de informatie nu ook met een eigen rapportagetool worden bewerkt en geanalyseerd.

 

Taal/tools: Java7, Java8, Tomcat, Eclipse, SpringMVC, Spring, JSP, Webservices, JBoos EAP 6.4, DOM, XML, JUnit, JMock, Easymock, Subversion, Hadoop.
Zet de stap naar Meesterschap

Bij SDB kun je rekenen op uitdagende projecten, onze persoonlijke aandacht en begeleiding én een op maat gemaakt groeipad.
Wij ondersteunen jouw streven naar Meesterschap met:

  • een uitstekend salaris
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden
  • aantrekkelijke incentiveregeling
  • riant opleidingsbudget
  • leuke sociale activiteiten
  • zeer ervaren en gezellige collega's
  • continue groei op vooruitstrevende projecten
  • jaarlijkse SDB Scrum Kennisevent in bijv. Barcelona, Valencia, Dublin etc

Spreekt jou dit aan?

Dan willen we je graag beter leren kennen.

 

Bel ons nu voor een afspraak en ontvang tijdens onze kennismaking direct de Limited Edition Star Wars X-Wing Drone voor thuis.

 

En word Master in Java.

Bel ons nu voor een afspraak

Wim Bocxe

Business Unit Manager

Wil je als nieuwe collega mee in oktober naar Krakau? Bel mij, je ticket ligt dan klaar.

06 - 29 45 96 76

Richard Jansen

Directeur

Jouw weg naar Java Meesterschap is slechts één kopje koffie verwijderd om realiteit te worden.
Neem gelijk de X-Wing drone mee naar huis.

06 - 23 31 23 55